: Κεντρική >> Βιντεοσκοπήσεις παραστάσεων
: Αγάπη και μίσος 14-15/5/1988 4 Μονόπρακτα
: Παράστασεις
  • :Βίντεο
  • :Φιλοτεχνικός Όμιλος Μυτιλήνης
  • :Ελληνικά
  • :Φιλοτεχνικός Όμιλος Μυτιλήνης
  • :Φιλοτεχνικός Όμιλος Μυτιλήνης
  • :Φιλοτεχνικός Όμιλος Μυτιλήνης
  • :14/05/1988
  • :FLV

14-15/5/1988 ΣΟΦΙΤΑ ΦΟΜ ΔΕΞΙΟΣ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΩΝ


Ψηφιακό Αρχείο

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα